Menyskärmen visas inte på TV:n

Varken menyskärmen eller statusskärmen visas på TV:n.

Menyskärmen visas endast på den här enheten och en TV som är ansluten med en HDMI-kabel. Om enheten och TV:n är anslutna via en annan videoutgång visas funktionerna på enhetens display när du använder enheten.

Statusinformationen visas inte på TV-skärmen om en av följande videosignaler spelas upp.
- Vissa bilder med 3D-innehåll
- Bilder i datorupplösning (exempelvis: VGA)
- Video med annat bildförhållande än 16:9 eller 4:3
- Någon typ av HDR-signal
- Någon typ av spelinnehåll
- Komprimerad video

När en 2D-video konverteras till en 3D-video på TV:n visas inte menyskärmen och statusinformationen på rätt sätt. länk

Menyskärmen och statusinformationen visas inte i uppspelningsläget Pure Direct. Byt till ett annat ljudläge än Pure Direct. länk

Ange inställningen “TV-format” på menyn efter vad som är lämpligt för TV:n. länk

Tillbaka upp