Det går inte att ansluta till ett trådlöst LAN-nätverk

Det går inte att koppla upp till nätverket.

Nätverksnamnet (SSID), lösenordet eller krypteringsinställningarna angavs ej korrekt. Konfigurera nätverksinställningarna i enlighet med inställningsuppgifterna för den här enheten. länk

Korta ner avståndet mellan åtkomstpunkten till ditt trådlösa LAN och avlägsna alla hinder för att förbättra signalen innan du återansluter. Placera enheten långt ifrån mikrovågsugnar och andra åtkomstpunkter till nätverk.

Ställ in åtkomstpunktens kanalinställningar på tillräckligt avstånd från de kanaler som andra nätverk använder.

Den här enheten är inte kompatibel med WEP (TSN).

Det går inte att ansluta till en WPS-router.

Kontrollera att routerns WPS-läge fungerar.

Tryck på WPS-knappen på routern och sedan på “Connect”-knappen som visas på TV:n inom 2 minuter.

Det krävs en router/inställningar som fungerar med WPS 2.0. Välj krypteringstiden till “Inga”, “WPA-PSK (AES)” eller WPA2-PSK (AES). länk

Du kan inte ansluta med WPS-knappen på routern om routerns krypteringsmetod är WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP. Använd metoden “Sök nätverk” eller “Manuell” för att ansluta om så är fallet.

Kan inte ansluta till nätverket med hjälp av iPhone/iPod touch/iPad.

Uppdatera iPhone/iPod touch/iPad-programvaran till den senaste versionen.

Om du konfigurerar inställningarna via en trådlös anslutning krävs stöd för iOS 7 eller senare.

Tillbaka upp