Ingångstilldelning

Genom att ansluta ingångskällor enligt markeringarna på enhetens A/V-ingångar kan du helt enkelt trycka på en ingångsväljare för att spela upp ljud eller video från en ansluten enhet.

Ändra tilldelningen av HDMI-ingångsanslutningen, anslutningen för digitalt ljud, anslutningen för analogt ljud, anslutningen för komponentvideo och anslutningen för video om du ansluter en källa som inte överensstämmer med vad som står på ingångsanslutningen för ljud/bild på den här enheten.

Ställer in ljudingångsläge för varje “INPUT MODE”-källa. “AUTO” rekommenderas normalt för denna inställning. Detta upptäcker och spelar automatiskt upp signaler till den här enheten i följande prioriteringsordning: HDMI Open Left DIGITAL Open Left ANALOG.

GUI InputAssign S85

Alternativen har följande standardinställningar.

Ingångskälla

Ingångsanslutning

INPUT MODE

HDMI

DIGITAL

ANALOG

VIDEO

CBL/SAT

1

COAX1

1

VIDEO1

AUTO

DVD

2

COAX2

2

COMP1

AUTO

Blu-ray

3

3

VIDEO2

AUTO

Media Player

4

OPT2

4

COMP2

AUTO

Game

5

5

VIDEO3

AUTO

AUX

FRONT

FRONT

FRONT

AUTO

8K

7(8K)

HDMI

TV Audio

OPT1

COMP3

DIGITAL

CD

6

ANALOG

Observera följande om du använder set-top-box/satellitbox till TV:n

När du använder den digitala ljudutgången på TV:n/satellitboxen:

För att spela upp videosignalen som har tilldelats “HDMI” tillsammans med ljudsignalen som tilldelats “Ingångstilldelning”–“DIGITAL” behöver du även välja “DIGITAL” i “INPUT MODE”.

Samma ingångsanslutning kan tilldelas till flera ingångskällor. Du kan exempelvis tilldela samma HDMI-ingångsanslutning till flera källor för att kunna använda respektive ingångskälla tillsammans med analogt eller digitalt ljud som du önskar. I sådana fall ska du ställa in ljudanslutningen för uppspelning under “INPUT MODE”.

HDMI

Ställ in detta för att ändra de HDMI-kontakter som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7(8K) /
FRONT:

Tilldela en HDMI-ingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela ingen HDMI-ingång till den valda ingångskällan.

Endast “HDMI7” kan tilldelas “8K”-ingångskällan.

Om “HDMI-styrning” eller “ARC” är valt till “På” i menyn kan inte “HDMI” tilldelas till “TV Audio”. (HDMI-styrninglänk, ARClänk)

eARC-funktionen fungerar inte när “HDMI” är inställt som ingångskälla för “TV Audio”.

DIGITAL

Ställ in följande om du vill tilldela de digitala ljudingångarna till andra ingångskällor.

COAX1  (Koaxial) / COAX2 /
OPT1  (Optisk) / OPT2:

Tilldela en digital ljudingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela inte en digital ljudingång till den valda ingångskällan.

ANALOG

Ställ in detta för att ändra de analoga ljudingångsanslutningarna som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / FRONT:

Tilldela en analog ljudingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela inte en analog ljudingång till den valda ingångskällan.

VIDEO

Ställ in detta för att ändra komponentvideokontakterna och kompositvideokontakterna som ingångskällorna är tilldelade till.

COMP1 (Komponentvideo) / COMP2 / COMP3 / VIDEO1 / VIDEO2 / VIDEO3 / FRONT:

Tilldela videoingången till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela ingen videoingång till den valda ingångskällan.

INPUT MODE

Ställ in ljudingångslägen för varje ingångskälla.

För normal användning rekommenderar vi att du ställer in ljudingångsläget på “AUTO”.

AUTO
(Standard):

Identifiera insignalen automatiskt och starta uppspelningen.

HDMI:

Spela endast signaler från HDMI-ingång.

DIGITAL:

Spela endast signaler från digital ljudingång.

ANALOG:

Spela endast signaler från analog ljudingång.

7.1CH IN:

Endast signaler från 7.1CH IN-anslutningen spelas upp.

Em DIG. -indikator lyser på displayen när digitala signaler sänds in korrekt. Om DIG. -indikatorn inte tänds, kontrollera “Ingångstilldelning” och anslutningarna. länk

Om “HDMI-styrning” ställs in på “På”, och en TV som är kompatibel med ARC ansluts via HDMI MONITOR 1-anslutningarna är ingångsläget med ingångskällan “TV Audio” fast inställd på ARC.

När en eARC-kompatibel tv ansluts till HDMI MONITOR 1-uttaget låses ingångsläget vars ingångskälla är “TV Audio” till eARC.

Det går inte att ställa in ljudläget om ingångsläget är “7.1CH IN”.

Ange st.värd

Inställningarna för “Ingångstilldelning” återställs till standardinställningarna.

Tillbaka upp