Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach (Wszystkie strefy stereo)

Można odtwarzać muzykę odtwarzaną w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) jednocześnie w ZONE2 i ZONE3 (Oddzielne pomieszczenie).

Jest to przydatne, gdy ta sama muzyka ma być jednocześnie odtwarzana w wielu pokojach podczas imprezy w domu lub gdy należy odtworzyć to samo BGM w całym domu.

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wszystkie strefy stereo”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz “Start”, następnie naciśnij ENTER.

Źródła wejściowe dla ZONE2 i ZONE3 są przełączone na to samo źródło co dla pomieszczenia głównego (MAIN ZONE), a odtwarzanie rozpoczyna się w trybie Wszystkie strefy stereo.

Jeżeli nie chcesz, aby ZONE2 lub ZONE3 uczestniczyły w Wszystkie strefy stereo, należy nacisnąć ENTER, aby wyczyścić zaznaczenie, a następnie nacisnąć “Start”.

Zatrzymywanie trybu Wszystkie strefy stereo

Podczas odtwarzania w trybie Wszystkie strefy stereo naciśnij OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wszystkie strefy stereo”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz “Stop”, następnie naciśnij ENTER.

Tryb Wszystkie strefy stereo zostaje anulowany, nawet gdy zasilanie strefy MAIN ZONE jest wyłączone.

W trybie Wszystkie strefy stereo można wybrać jedynie trybu dźwięku “Multi Ch Stereo” i “Stereo”.

Kiedy “Wyjście HDMI Audio” jest ustawione na “TV”, tryb Wszystkie strefy stereo jest niedostępny. link

W przypadku ustawienia wartości opcji “Tryb wejściowy” na wartość inną niż “7.1CH IN” tryb Wszystkie strefy stereo jest niedostępny. link

powrót do góry