Dostosowywanie jakości obrazu do środowiska wyświetlania (Tryb obrazu)

Obsługiwane źródła sygnału:
CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX1 /
AUX2 / Media Player / iPod/USB /
Online Music / CD∗ / TV Audio∗

Tryb obrazu można ustawić po przypisaniu złącza HDMI, komponentowego wideo lub wideo.

Naciśnij przycisk OPTION podczas odtwarzania wideo.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Tryb obrazu”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz tryb obrazu.

Wył.:

To urządzenie nie reguluje jakości obrazu.

Standard:

Tryb standardowy jest odpowiedni dla większości środowisk wyświetlania w salonie.

Film:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w ciemnym pokoju (np. w pomieszczeniu kina domowego).

Żywy:

Tryb powodujący, że grafika gier itp. jest jaśniejsza i żywsza.

Strumieniowanie:

Tryb odpowiedni dla źródeł wideo z niskimi szybkościami transmisji.

ISF Day:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w jasnym pokoju w ciągu dnia.

ISF Night:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w ciemnym pokoju w nocy.

Użytkownik:

Ręczne ustawianie jakości obrazu.

Naciśnij przycisk ENTER.

Ustawienia “Tryb obrazu” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry