Odtwarzanie elementów dodanych do “Zapisz w ulubionych”

Naciśnij przycisk ONLINE MUSIC.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “Favorites”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Posługując się przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz treści, którą chcesz odtworzyć, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

powrót do góry