Ustawianie odstępu czasowego pokazu slajdów

Możesz wyświetlić obrazy (JPEG) zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB lub serwerze multimedialnym oraz obrazy ze strony internetowej Flickr w formie pokazu slajdów.

Obsługiwane źródła sygnału:
USB / Media Server / Flickr

Podczas wyświetlania listy naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Prędkość pokazu zdjęć”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right ustaw czas wyświetlania.

Wył.:

Pokaz slajdów nie jest dostępny.

5s - 60s
(Domyślne: 5s):

Ustaw czas odtwarzania każdego z obrazów podczas pokazu slajdów.

Naciśnij przycisk ENTER.

Ustawienia “Prędkość pokazu zdjęć” są uwzględnione dla wszystkich źródeł sygnału wejściowego.

powrót do góry