Regulacja poziomu głośności dla każdego z kanałów w taki sposób, aby pasował do źródła wejściowego (Reg. poziomu kanału)

Głośność każdego kanału można zmieniać podczas słuchania muzyki. Opcję tę można ustawić dla każdego źródła sygnału.

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Reg. poziomu kanału”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetla się ekran regulacji poziomu kanału.

Użyj shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby wybrać kanał, który chcesz wyregulować.
Dla ustawienia poziomu głośności, posłuż się przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right .

–12.0 dB – +12.0 dB (Domyślne : 0.0 dB)

Wybierz “Reset” i naciśnij ENTER, jeśli chcesz przywrócić wartości regulacji poszczególnych kanałów do “0,0 dB” (domyślne).

Głośność w słuchawkach można regulować, gdy podłączone są słuchawki.

Ustawienia “Reg. poziomu kanału” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Ustawienie można wykonać tylko dla głośników odtwarzających dźwięk. Poza tym, nie można wykonać ustawienia, gdy w menu “Wyjście HDMI Audio” jest ustawione na “TV”. link

powrót do góry