Uruchomienie odtwarzania losowego

Obsługiwane źródła sygnału:
USB / Media Server / Bluetooth

Podczas odtwarzania utworu naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Losowo”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz tryb odtwarzania losowego.

Wył.
(Domyślne):

Wyłączenie trybu odtwarzania losowego.

Włącz:

Losowe odtwarzanie wszystkich utworów z bieżącego folderu odtwarzania.

Naciśnij przycisk ENTER.

Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.

Podczas odtwarzania losowego, po zakończeniu odtwarzania utworu losowany jest z bieżącego foldera kolejny utwór do odtworzenia. Dlatego możliwe jest odtworzenie tego samego utworu kilkakrotnie.

Nie można ustawić tej funkcji, jeśli urządzenie Bluetooth nie obsługuje ustawienia losowego w profilu AVRCP.

Ustawienia “Losowo” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry