Wyszukiwanie utworów za pomocą słów kluczowych (Wyszukiwanie tekstu)

Obsługiwane źródła sygnału:
USB / Internet Radio / Media Server

Podczas odtwarzania utworu naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wyszukiwanie tekstu”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa.

Wprowadź pierwszy znak nazwy stacji radia internetowego lub nazwy pliku, który chcesz wyszukać, a następnie naciśnij przycisk “OK”.

Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj się ze Użycie klawiatury ekranowejlink.

Posługując się przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz treści, którą chcesz odtworzyć, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Pole “Wyszukiwanie tekstu” pozwala wyszukać na wyświetlonej liście stacje radia internetowego lub pliki zaczynające się od pierwszej wprowadzonej litery.

UWAGA

Wyszukiwanie Wyszukiwanie tekstu może nie działać w przypadku niektórych listach.

powrót do góry