Wyświetlanie żądanego sygnału wideo na monitorze podczas odtwarzania dźwięku (Wybór video)

Podczas odtwarzania dźwięku urządzenie może również wyświetlać na telewizorze sygnał wideo z innego źródła. Opcję tę można ustawić dla każdego źródła sygnału.

Obsługiwane źródła sygnału:
iPod/USB / CD∗ / Tuner / Online Music /
Bluetooth / Phono

Nie można wykonać ustawienia, jeśli którekolwiek ze złączy, HDMI, komponentowe wideo lub wideo, są przypisane.

Naciśnij przycisk OPTION podczas odtwarzania dźwięku.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Wybór video”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz tryb Wybór video.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącz tryb Wybór video.

Włącz:

Włącz tryb Wybór video.

W przypadku wyboru opcji “Włącz” w kroku 3, naciśnij przycisk shirosankaku-Reverse i wybierz opcję “Źródło”.
Za pomocą przycisków White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz źródło sygnału wideo do odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Ustawienia “Wybór video” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry