Spela upp filer som lagrats på en USB-minnesenhet

Tryck på USB för att byta ingångskälla till “USB”.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja fil eller mapp och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja fil och tryck sedan på ENTER.

Uppspelning startar.

Om USB-minnesenheten är uppdelad i flera partitioner är det endast den översta partitionen som kan väljas.

Marantz garanterar inte att alla USB-minnesenheter fungerar med eller kan strömförsörjas av denna apparat. När du använder en bärbar USB-hårddisk (HDD) som har levererats med nätadapter ska denna nätadapter användas i första hand.

OBSERVERA

USB-minnesenheter kan inte anslutas via en USB-hubb.

Uppspelning är inte möjlig vid anslutning via USB-porten på framsidan.

För att spela upp en annan fil när du spelar från en USB-minnesenhet trycker du på White-Arrow-Left för att visa mappträdet, shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja fil som ska spelas upp och sedan ENTER.

Använd inte en förlängningskabel när en USB-minnesenhet ansluts. Detta kan orsaka radiostörning på andra enheter.

Filer på en USB-minnesenhet kan läsas genom att ansluta enheten till den här enheten. Tidsåtgång för filläsning varierar med hur mycket data som sparats på USB-minnesenheten. Det kan ta flera minuter att läsa maximalt tillåtet antal filer och mappar.

Observera att Marantz inte påtar sig något som helst ansvar för problem som kan uppstå med data på en USB-minnesenhet när enheten används tillsammans med en USB-minnesenhet.

USB-användning

Funktionsknappar

Funktion

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning / Avspelning

White-Arrow-Left

Gå upp en nivå i filträder

SRCH

Kapitelsökning∗1

Skip-Left   Skip-Right

Överhoppningssökning (köa)

Rewind , Forward

Manuell sökning (snabbt bakåt/snabbt framåt)

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning länk

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelning länk∗2

Tryck på SRCH och sedan ENTER för att välja den första bokstaven du vill ange i sökläget.

Vid slumpmässig uppspelning av filer från en USB-minnesenheten väljs ett nytt spår slumpmässigt ur mappen med låtar när uppspelningen av förra spåret är över.

Om listan inte är alfabetiskt ordnad kan det hända att du inte kan söka på en bokstav.

Växla displayen

Tryck på INFO under uppspelning.

Skärmen byter mellan att visa artistnamnet, albumnamnet och filtypen/överföringshastigheten.

Tillbaka upp