Spela upp iTunes-musik med denna enhet

Installera iTunes 10, eller senare, på en Mac- eller Windows-dator som är ansluten till samma nätverk som denna enhet.
Sätt på enheten till ON.

Ställ in “Nätverkskontroll” på “På” för den här enheten. länk

OBSERVERA

När “Nätverkskontroll” är inställt till “På” förbrukar enheten mer standby-effekt.

Starta iTunes och klicka på AirPlay-ikonen Triangle-waku för att välja huvudenheten.
Välj en låt och klicka för att spela upp i iTunes.

Musiken kommer att strömma till denna enhet.

Tillbaka upp