Uppspelning av musik från en iPhone, iPod touch på den här enheten

Om du uppdaterar din “iPhone/iPod touch/iPad” till iOS 4.2.1 eller senare kan du strömma musik lagrad i din “iPhone/iPod touch/iPad” direkt till denna enhet.

Anslut din iPhone, iPod touch eller iPad Wi-Fi till samma nätverk som den här enheten.

Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Sätt på enheten till ON.

Ställ in “Nätverkskontroll” på “På” för den här enheten. länk

OBSERVERA

När “Nätverkskontroll” är inställt till “På” förbrukar enheten mer standby-effekt.

Spela upp en låt på din iPhone, iPod touch eller iPad.

Triangle-waku visas på iPhone-, iPod touch- eller iPad-skärmen.

Peka på AirPlay-ikonen Triangle-waku .
Markera de högtalare du vill använda.

Tillbaka upp