Erfordrat system

Internetanslutning över bredband

Modem

Enhet som ansluter dig till din bredbandsleverantör och medföljer oftast tjänsten. Den är ofta integrerad i routern.

Router

Du rekommenderas att tillsammans med apparaten använda en router med följande funktioner:

Inbyggd DHCP-server
Denna funktion tilldelar IP-adresser automatiskt i nätverket.

Inbyggd 100BASE-TX-växlare
När flera olika enheter kopplas samman rekommenderas bruk av en hub med en överföringshastighet på 100 Mbps eller mer.

LAN-kabel (CAT-5 eller bättre rekommenderas)

Använd endast en skärmad STP- eller ScTP-nätverkskabel som finns tillgänglig i vanliga datoraffärer.

Den normala skärmade typen av LAN-kabel rekommenderas. Om en flat typ av kabel eller oskärmad typ av kabel används kan andra enheter påverkas av störljud.

Om du använder denna enhet ansluten till ett nätverk utan någon DHCP-funktion, utför inställningarna för IP-adressen osv. under “Nätverksanslutning (med “DHCP”-inställningen vald till “Av”)” länk.

Med den här apparaten kan du använda DHCP- och Auto IP-funktionerna för att utföra nätverksinställningarna manuellt.

Med den här apparaten kan du använda DHCP- och Auto IP-funktionerna för att utföra nätverksinställningarna manuellt. När den här enheten är ansluten till ett nätverk som inte har en DHCP-funktion ska du välja inställningar som t.ex IP-adress, osv. under “Nätverksanslutning (med “DHCP”-inställningarna vald till “Av”)”länk.

Om inställningen görs manuellt ska inställningarna göras med nätverksadministratörens godkännande.

OBSERVERA

Avtal med bredbandsleverantör krävs för att ansluta till Internet.

Det krävs inga andra avtal som du redan har bredbandsanslutning till Internet.

Router-typer som kan användas beror på din Internet-leverantör. Kontakta din Internet-leverantör eller en datoraffär för närmare anvisningar.

Marantz tar inget ansvar för de kommunikationsfel eller -problem som uppstår på grund av kundens nätverksmiljö eller anslutna enheter.

Den här apparaten är inte kompatibel med PPPoE. En PPPoE-kompatibel router krävs om avtalet med din Internet-leverantör gäller en linje som använder PPPoE.

Anslut inte en NETWORK-kontakt direkt till LAN-porten / Ethernet-anslutningen på din dator.

För att lyssna på strömmat ljud ska en router som stödjer strömmat ljud användas.

Tillbaka upp