Ladda en iPod

Du kan ladda din iPhone/iPod genom att ansluta den till USB-porten.

Laddning i standby

Om enheten går in i standby-läge medan din iPod/iPhone laddas slår enheten om till laddning i standby-läge och din iPod/iPhone fortsätter att laddas. Strömlampan lyser orange vid laddning i standby-läge.

När din iPhone/iPod är fulladdad slutar enheten automatiskt att tillföra ström för laddningen och slår om till normalt standby-läge, strömlampan lyser rött.

När inställningen “Nätverkskontroll” är vald till “På” lyser Strömindikatorn orange när laddningen är slutförd.

Tillbaka upp