Inför anslutning av högtalare

OBSERVERA

Koppla loss nätkabeln till enheten från vägguttaget innan du ansluter högtalarna. Stäng även av subwoofern.

Anslut högtalarkablarna på ett sådant sätt att trådarna i anslutningskablarna inte sticker ut från anslutningarna. Skyddskretsen kan lösa ut om trådarna i högtalarkablarna rör vid bakpanelen eller om + och – sidorna rör vid varandra. (Skyddskretslänk)

Rör aldrig högtalaranslutningarna när nätsladden är ansluten. I detta fall finns risk för elektriska stötar. Om “Inställningsguide” (sidan 9 i den medföljande “Snabbstartsguiden”) är på ska instruktionerna på “Inställningsguide”-skärmen följas för att göra anslutningar. (När “Inställningsguide” körs finns det ingen strömförsörjning till högtalaranslutningarna.)

Använd högtalare med en impedans på 4 – 16 Ω/ohm.

OBSERVERA

Gör följande inställningar om du använder en högtalare med impedans på 4 – 6 Ω/ohm.

Håll huvudenhetens ZONE SELECT och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

Flower Mark Video Format < PAL>” visas på skärmen.

Tryck tre gånger på shirosankaku-Reverse på huvudenheten.

Flower Mark Sp. Impedance <8ohms>” visas på skärmen.

Använd White-Arrow-Left eller White-Arrow-Right på huvudenheten för att välja impedansen.

8ohms
(Standard):

Väljs om alla de anslutna högtalarna har en impedans på 8 Ω/ohm eller högre.

6ohms:

Väljs om någon av de anslutna högtalarna har en impedans på 6 Ω/ohm.

4ohms:

Väljs om någon av de anslutna högtalarna har en impedans på 4 Ω/ohm.

Tryck på ENTER på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Ansluta högtalarkablarna

Kontrollera noggrant vänster (V) och höger (H) kanal och polariteterna + (röd) och – (svart) på högtalarna innan du ansluter dem till enheten. Var noga med att ansluta kanaler och polariteter rätt.

Skala av ca 10 mm av isoleringen från högtalarkabelns ände och snurra sedan ihop ledningarna ordentligt eller gör en terminering.
Connection-spCable1
Lossa högtalarkontakten genom att vrida den moturs.
Connection-spCable2
Sätt i högtalarkabelns ledning i fästet på högtalarkontakten.
Connection-spCable3
Dra fast högtalarkontakten genom att vrida den medurs.
Connection-spCable4

Ansluta Subwoofer

Använd en subwooferkabel när du ansluter subwoofern. Två subwoofers kan anslutas till denna enhet.

För att använda två subwoofers ska “Subwoofer” ställas på “2 högt.” i “Högtalarkonfig.”-inställningen. länk

Nivå och avstånd kan ställas in separat för Subwoofer 1 och Subwoofer 2.

Conne SW2 S85U

Om kabeletiketter (medföljer) som används för identifiering av högtalarkanaler

Kanalinformationen för högtalaranslutningarna på bakpanelen har en färgkod för att kanalerna ska vara lätta att identifiera.

Fäst den kabeletikett som motsvarar högtalaren på dess högtalarkabel. Då underlättas anslutning av rätt kabel till högtalaranslutningarna på baksidan.

Högtalare

Färg

FRONT L

Vit

FRONT R

Röd

CENTER

Grön

SURROUND L

Ljusblå

SURROUND R

Blue

SURROUND BACK L

Beige

SURROUND BACK R

Brun

FRONT WIDE L

Rosa

FRONT WIDE R

Magenta

FRONT HEIGHT L

Ljusgul

FRONT HEIGHT R

Gul

TOP FRONT L

Ljusgul

TOP FRONT R

Gul

TOP MIDDLE L

Rosa

TOP MIDDLE R

Magenta

TOP REAR L

Ljuslila

TOP REAR R

Lila

SURROUND HEIGHT L

Ljuslila

SURROUND HEIGHT R

Lila

REAR HEIGHT L

Ljuslila

REAR HEIGHT R

Lila

TOP SURROUND

Rosa

CENTER HEIGHT

Magenta

FRONT DOLBY L

Ljusgul

FRONT DOLBY R

Gul

SURROUND DOLBY L

Rosa

SURROUND DOLBY R

Magenta

BACK DOLBY L

Ljuslila

BACK DOLBY R

Lila

SUBWOOFER 1

Svart

SUBWOOFER 2

Svart

Fäst kabeletiketterna för de olika kanalerna till högtalarkablarna enligt bilden.

Följ tabellen och fäst en etikett till varje högtalarkabel.

Anslut dem sedan så att färgerna på högtalarkontakterna och kabeletiketterna stämmer överens.

Bracket Open Hur du fäster kabeletiketterna Bracket Close

Pict SP CableLabel 6010

Tillbaka upp