Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning)

Tryck på MUTE  Silent .

“MUTE” visas på skärmen.

Silent visas på TV-skärmen.

Ljudet dämpas till den nivå som ställts in med “Ljuddämpning” i menyn. länk

Tryck en gång till på MUTE  Silent när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.

Om Silent syns på TV-skärmen i mer än 5 minuter när “Skärmsläckare” är inställt på “På” rör sig Silent -symbolen slumpmässigt på TV-skärmen. länk (Stöd för funktionen kommer att finnas via en uppdatering av den fasta programvaran.)

Tillbaka upp