Bluetooth-sändare

Ställer in enhetens Bluetooth-sändare.

Välj att använda Bluetooth-hörlurar för att lyssna på ljud som spelas upp i MAIN ZONE.

Sändare

Aktiverar/inaktiverar Bluetooth-sändaren.

Av
(Standard):

Avaktiverar funktionen för Bluetooth-sändare.

På:

Aktiverar funktionen för Bluetooth-sändare.

Utmatningsläge

Välj utmatningsmetod för ljud.

Bluetooth + högtalare
(Standard):

Ljud matas ut till Bluetooth-hörlurar och högtalare i huvudzonen.

Endast Bluetooth:

Ljudet matas endast ut till Bluetooth-hörlurar.

Ansluten enhet

Visar den Bluetooth-enhet som anslutits till denna enhet.

Enhetslista

Tillgängliga enheter visas i listan när du startar parkopplingsläget på de Bluetooth-hörlurar som du vill ansluta. Välj dina Bluetooth-hörlurar i listan för att parkoppla dem.
Den här enheten kan endast vara parkopplad till ett par Bluetooth-hörlurar åt gången. Dock kan upp till 8 Bluetooth-hörlurar sparas. Växla mellan sparade enheter via Enhetslista i “Bluetooth-sändare”-konfigurationsmenyn.
För att ta bort en sparad Bluetooth-enhet från listan använder du knapparna shirosankaku shirosankaku-Reverse för att markera enheten och trycker sedan på knappen OPTION och väljer “Glöm den här enheten”.

“Utmatningsläge” kan även anges via “Bluetooth-sändare” i alternativmenyn.

Bluetooth-högtalare som är kompatibla med A2DP-profiler kan anslutas genom samma steg som vid anslutning av Bluetooth-högtalare.

OBSERVERA

Funktionerna för Bluetooth-sändare och Bluetooth-mottagare kan inte användas samtidigt. Inställningarna i denna meny är inte tillgängliga när du lyssnar på musik via en Bluetooth-enhet i valfri zon.

Även när “Sändare” har angetts som “På” trycker du Bluetooth på fjärrkontrollen för att välja “Bluetooth”-källan och aktiverar sedan mottagarfunktionen för Bluetooth.
För att lyssna på musik som lagrats på Bluetooth-enheter som exempelvis smartphones på denna enhet trycker du på Bluetooth på fjärrkontrollen för att byta ingångskälla till Bluetooth innan du återansluter Bluetooth-enheten.

Menyinställningar för Bluetooth-sändare är inte tillgängliga när den här enheten är grupperad i HEOS-appen.

Tillbaka upp