Pilot zdalnego sterowania

Wyświetlacz

Wskaźnik LEARN (NAUKA)

Ten wskaźnik zaświeca się, kiedy ustawiona jest funkcja nauki dla pilota zdalnego sterowania. link

Wyświetlacz informacyjny

Służy do wyświetlania “AVR” w czasie korzystania z urządzenia.

Wyświetla nazwę źródła wejściowego w czasie korzystania z urządzenia zewnętrznego.

Służy do wyświetlania “TV” w czasie korzystania z telewizora.

Wskaźnik RC indicator

Podświetla się, gdy wysyłane są sygnały z pilota zdalnego sterowania.

Przycisk obsługi AVR

Gdy do pilota zdalnego sterowania są przypisane zaprogramowane wcześniej kody sterowania, naciśnięcie tego przycisku umożliwi obsługę menu urządzenia.

Przycisk SET

Służy do różnych ustawień na pilocie zdalnego sterowania. link, link, link, link

Przyciski ZONE SELECT

Służą do przełączania strefy (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) obsługiwanej za pomocą pilota zdalnego sterowania. link, link

Przyciski obsługi urządzenia (DEVICE  Power Button  / DEVICE MENU)

Do włączania i wyłączania urządzeń zewnętrznych oraz wywoływania menu. Aby było możliwe używanie tych przycisków, wymagane są prekonfigurowane kody. link

Przyciski wyboru źródła wejściowego

Służą do wyboru źródła sygnału. link, link

Przycisk SLEEP

Służy do ustawienia wyłącznika czasowego. link

Przyciski wyszukiwania kanału/strony (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych lub przełączania stron. link, link

Przyciski trybu ECO

Przełącza na tryb ECO. link

Przycisk informacyjny (INFO)

Służy do wyświetlania informacji o stanie na ekranie telewizora. link

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów. link

Przycisk BACK

Powrót do poprzedniego ekranu. link

Przycisk HOME

Powoduje przejście do ekranu początkowego, kiedy źródłem wejściowym jest Online Music lub iPod/USB. link

Przyciski systemowe

Służą do obsługi funkcji związanych z odtwarzaniem. link

Przyciski przeskoku ( Skip-Left , Skip-Right )

Przycisk odtwarzania ( Triangle Right )

Przyciski wyszukiwania ( Rewind , Forward )

Przycisk pauzy ( Pause )

Przycisk zatrzymania ( Square Black )

Przyciski dostrajania w górę / w dół (TUNE +, –)

Służą do wyboru transmisji FM lub AM. link

Przyciski SMART SELECT (1 - 4)

Służą do wywoływania ustawień przypisanych do poszczególnych przycisków, takich jak ustawienia źródła sygnału wejściowego, poziomu głośności i trybu dźwięku. link

Przyciski SOUND MODE

Służą do wyboru trybu dźwięku. link

Przycisk MOVIE

Przycisk MUSIC

Przycisk GAME

Przycisk PURE

Przyciski numeryczne

Służą do wprowadzania cyfr do urządzenia. link

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przycisk POWER ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania. link, link

Przyciski obsługi telewizora (TV  Power Button  / TV MENU / TV INPUT)

Służą do włączania i wyłączania telewizora, przełączania wejścia telewizora i wywoływania menu. Aby było możliwe używanie tych przycisków, wymagane są prekonfigurowane kody. link

Przyciski obsługi telewizora (TV Power Button / TV INPUT)

Służą do włączania i wyłączania telewizora, przełączania wejścia telewizora i wywoływania menu. Aby było możliwe używanie tych przycisków, wymagane są prekonfigurowane kody. link

Przycisk podświetlenia

Służy do włączania podświetlenia na około 2 sekundy. link

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności. link, link

Przycisk MUTE ( Silent )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego. link, link

Przycisk OPTION

Służy do wyświetlania menu opcji na ekranie telewizora. link

Przycisk ENTER

Określa wybór. link

Przycisk SETUP

Służy do wyświetlania menu na ekranie telewizora. link

powrót do góry