Obsługa urządzeń

Aby umożliwić obsługę urządzenia zewnętrznego, naciśnij przycisk źródła zarejestrowanego za pomocą zarejestrowanego kodu, a następnie jeden z przycisków w poniższej tabeli.

Podczas pracy z urządzeniem zewnętrznym, wyświetlacz na pilocie zdalnego sterowania pokazuje nazwę źródła wejściowego.

Wskaźnik “TV” świeci, gdy obsługiwany jest telewizor.

Aby obsługiwać menu tego urządzenia, naciśnij przycisk AVR przed obsługą urządzenia. Wskaźnik “AVR” świeci, gdy obsługiwane jest to urządzenie.

Grupa TVObsługa (TV)

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

TV  Power Button

Włączenie/wyłączenie zasilania TV

TV INPUT

Przełączenie wejścia TV

TV MENU

Menu telewizora

CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse

Przełączanie kanałów (góra/dół)

INFO

Informacja

OPTION

Podmenu, opcje

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Sterowanie kursorem

ENTER(kursor)

Wprowadzenie ustawień

BACK

surr.

Skip-Left Skip-Right

Pomiń rozdział

Triangle Right

Odtwarzanie

Rewind Forward

Szybko do tyłu / Szybko do przodu

Pause

Pauza

Square Black

Stop

0 – 9, +10

Wybór kanału

Przyciski TV  Power Button oraz TV INPUT mogą być używane w dowolnym czasie bez naciskania przycisku TV.

Grupa DVD(odtwarzacz DVD/nagrywarka DVD)

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

DEVICE  Power Button

Włączenie/ wyłączenie zasilania

DEVICE MENU

Menu (Rozwijane)

INFO

Informacja

OPTION

Menu główne

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Sterowanie kursorem

ENTER

Wprowadzenie ustawień

BACK

surr.

SETUP

Ustawienia

Square Black

Stop

Pause

Pauza

Triangle Right

Odtwarzanie

Skip-Left Skip-Right

Pomiń rozdział

Rewind Forward

Szybko do tyłu / Szybko do przodu

0 – 9, +10

Wybór tytułu lub rozdziału albo wybór kanału

Grupa CD(odtwarzacz CD/nagrywarka CD) obsługa

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

DEVICE  Power Button

Włączenie/ wyłączenie zasilania

DEVICE MENU

Menu (Rozwijane)

INFO

Informacja

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Sterowanie kursorem

ENTER

Wprowadzenie ustawień

Square Black

Stop

Pause

Pauza

Triangle Right

Odtwarzanie

Skip-Left Skip-Right

Pomiń rozdział

Rewind Forward

Szybko do tyłu / Szybko do przodu

0 – 9, +10

Wybór tytułu lub rozdziału albo wybór kanału

W zależności od urządzenia, przycisk DEVICE  Power Button wykonuje wyłącznie operacje zasilania.

Grupa CBL/SAT(dekoder telewizji satelitarnej (SAT)/kablowej (CBL)/odtwarzacz multimedialny/IP TV)

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

DEVICE  Power Button

Włączenie/ wyłączenie zasilania

DEVICE MENU

Menu

CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse

Przełączanie kanałów (góra/dół)

INFO

Informacja

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Sterowanie kursorem

ENTER

Wprowadzenie ustawień

BACK

surr.

SETUP

Ustawienia

HOME

Menu główne

Square Black

Stop

Pause

Pauza

Triangle Right

Odtwarzanie

Skip-Left Skip-Right

Pomiń rozdział

Rewind Forward

Szybko do tyłu / Szybko do przodu

0 – 9, +10

Wybór kanału

Grupa BD(odtwarzacz płyt Blu-ray) obsługa

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

DEVICE  Power Button

Włączenie/ wyłączenie zasilania

DEVICE MENU

Menu (Rozwijane)

INFO

Informacja

OPTION

Menu główne

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Sterowanie kursorem

ENTER

Wprowadzenie ustawień

BACK

surr.

SETUP

Ustawienia

HOME

Menu główne

Square Black

Stop

Pause

Pauza

Triangle Right

Odtwarzanie

Skip-Left Skip-Right

Pomiń rozdział

Rewind Forward

Szybko do tyłu / Szybko do przodu

0 – 9, +10

Wybór tytułu lub rozdziału albo wybór kanału

W zależności od urządzenia, przycisk DEVICE  Power Button wykonuje wyłącznie operacje zasilania.

powrót do góry