Rejestracja kodów zdalnego sterowania

Istnieją dwie metody rejestrowania fabrycznych kodów: prosta metoda rejestracji kodów fabrycznych odtwarzaczy Marantz, metoda rejestracji fabrycznych numerów urządzeń innych producentów oraz metoda eksperymentowania z fabrycznymi kodami jeden po drugim pozwalająca na rejestrację.

Rejestracja odtwarzaczy Marantz

Poniższa, łatwa metoda umożliwia rejestrowanie kodów standardowych odtwarzaczy płyt Blu-ray, odtwarzaczy DVD oraz odtwarzaczy CD marki Marantz.

Rejestracja odtwarzaczy płyt Blu-ray

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Blu-ray i OPTION, aż wskaźnik “OK” na wyświetlaczu zdalnego sterowania zacznie migać, a następnie zwolnij je.

Rejestracja odtwarzaczy DVD

Naciśnij i przytrzymaj przycisk DVD i OPTION, aż wskaźnik “OK” na wyświetlaczu zdalnego sterowania zacznie migać, a następnie zwolnij je.

Rejestracja odtwarzaczy CD

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CD i OPTION, aż wskaźnik “OK” na wyświetlaczu zdalnego sterowania zacznie migać, a następnie zwolnij je.

Rejestracja kilku odtwarzaczy jednocześnie

Naciśnij i przytrzymaj przyciski SMART SELECT 1 – 4 i OPTION, aż wskaźnik “OK” na wyświetlaczu zdalnego sterowania zacznie migać, a następnie zwolnij je.

Urządzenia rejestrowane jednocześnie

Naciśnij i przytrzymaj przyciski

Odtwarzacz płyt Blu-ray

Odtwarzacz DVD

Odtwarzacz CD

check_mark

check_mark

SMART SELECT 1 i OPTION

check_mark

check_mark

SMART SELECT 2 i OPTION

 

check_mark

check_mark

SMART SELECT 3 i OPTION

check_mark

check_mark

check_mark

SMART SELECT 4 i OPTION

UWAGA

Zależnie od modelu oraz roku produkcji urządzeń, niektóre przyciski mogą nie być aktywne. W takim przypadku, spróbuj “Rejestrację przez wprowadzenie numerów ustawień” link.

Rejestracja przez wprowadzenie standardowych numerów

Przed rozpoczęciem, sprawdź numer ustawienia urządzenia, które chcesz zarejestrować oraz przyciski, które można zarejestrować w załączniku “Tabela kodów ustawień” link.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru źródła wejściowego, którego kod chcesz zarejestrować oraz przycisk SET, dopóki wskaźnik na wyświetlaczu zdalnego sterowania “PRSET” nie zacznie migać, a następnie je zwolnij.
Wprowadź zarejestrowany kod (4 cyfr) podany dla urządzenia na liście fabrycznych kodów zdalnego sterowania, używając przycisków numerycznych (0 – 9) na pilocie.

Niektórzy producenci używają więcej niż jednego typu kodu zdalnego sterowania. Kody ustawień do zmiany numeru i weryfikacji poprawności operacji.

Jeśli urządzenie nie działa, nawet jeśli kod ustawień jest zarejestrowany, należy użyć funkcji nauki. Pilot zdalnego sterowania może zapamiętać kody zdalnego sterowania dla różnych urządzeń w tym również tego urządzenia. link

UWAGA

Zależnie od modelu oraz roku produkcji urządzeń, niektóre przyciski mogą nie być aktywne.

Eksperymentowanie z fabrycznymi kodami jeden po drugim pozwalające na rejestrację

Włączanie zasilania urządzenia, dla którego ma zostać ustawiony kod ustawień.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru źródła wejściowego, którego kod chcesz zarejestrować oraz przycisk SET, dopóki wskaźnik na wyświetlaczu zdalnego sterowania “PRSET” nie zacznie migać, a następnie je zwolnij.
Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę urządzenia i powoli na zmianę naciskać CH/PAGE kurosankaku i DEVICE Power Button dla urządzenia.

Kod ustawień jest pokazany na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

Przestań, kiedy urządzenie się wyłączy.
Naciśnij raz przycisk ENTER, aby zablokować kod.

Niektórzy producenci używają więcej niż jednego typu kodu zdalnego sterowania. Kody ustawień do zmiany numeru i weryfikacji poprawności operacji.

Jeśli urządzenie nie działa, nawet jeśli kod ustawień jest zarejestrowany, należy użyć funkcji nauki. Pilot zdalnego sterowania może zapamiętać kody zdalnego sterowania dla różnych urządzeń w tym również tego urządzenia. link

UWAGA

Zależnie od modelu oraz roku produkcji urządzeń, niektóre przyciski mogą nie być aktywne.

powrót do góry