Zaprogramowanie aktualnej stacji radiowej (Pamięć stacji)

Ulubione stacje można zaprogramować, co pozwala na łatwe dostrojenie się do nich.

Można zaprogramować do 56 stacji.

Dostrój stację, którą chcesz zapisać w pamięci. (Słuchanie transmisji FM/AMlink)
Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Pamięć stacji”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetlana jest lista zaprogramowanych kanałów.

Posługując się przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse lub 0 – 9 wybierz kanał, który chcesz zaprogramować, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Zaprogramowana zostaje aktualna stacja radiowa.

Aby zapisać stacje w innych kanałach, powtórz czynności 1 do 4.

Kanał

Wartości standardowe

1 – 8

87,50 / 89,10 / 98,10 / 108,00 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

9 – 16

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

17 – 24

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

25 – 32

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

33 – 40

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

41 – 48

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

49 – 56

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

powrót do góry