Przy otwartych drzwiczkach

Przycisk DYNAMIC EQ

Służy do włączania lub wyłączania ustawień Dynamic EQ. link

Wskaźnik/przycisk PURE DIRECT

Służy do przełączania trybu dźwięku między Direct, Pure Direct oraz Auto. linklink
Zaświeci się, gdy tryb Pure Direct, jest wybrany jako tryb dźwięku.

Wskaźnik/przycisk M-DAX

Włącza tryb M-DAX. link
Świeci, gdy jest wybrany tryb M-DAX.

Przycisk Dynamic Volume (DYNAMIC VOL)

Służy do włączania lub wyłączania ustawień Dynamic Volume. link

Subekran

Służy do wyświetlania rozmaitych informacji. link

Przycisk BACK

Powrót do poprzedniego ekranu. link

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów. link

Przycisk ENTER

Określa wybór. link

Przycisk SETUP

Służy do wyświetlania menu na ekranie telewizora. link

Przycisk MOVIE

Służy do przełączania trybu dźwięku na “Movie”. link

Przycisk MUSIC

Służy do przełączania trybu dźwięku na “Music”. link

Przycisk GAME

Służy do przełączania trybu dźwięku na “Game”. link

Przycisk Audyssey DSX® (A-DSX)

Służy do przełączania ustawień Audyssey DSX®. link

Przełącznik głośnika A/B (SPKR A/B)

Służy do włączania głośników przednich. link

Przycisk HDMI OUT

Służy do ustawiania wyjścia HDMI monitora. link

Przycisk DIMMER

Każde naciśnięcie powoduje zmianę jasności wyświetlacza. link

Przycisk STATUS

Każde naciśnięcie powoduje zmianę informacji o stanie na wyświetlaczu. link

Przyciski ZONE SELECT

Służą do przełączania strefy (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) obsługiwanej za pomocą pilota zdalnego sterowania. link, link

Przycisk ZONE2 ON/OFF

Służy do włączania/wyłączania strefy ZONE2. link

Przycisk ZONE3 ON/OFF

Służy do włączania/wyłączania strefy ZONE3. link

Gniazdo słuchawek (PHONES)

Do podłączania słuchawek.

Jeżeli do tego gniazda podłączone zostaną słuchawki, sygnał audio nie będzie wyprowadzany przez podłączone głośniki ani przez złącza PRE OUT.

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia słuchu podczas słuchania z użyciem słuchawek, nie zwiększaj gwałtownie poziomu głośności.

Gniazdo SETUP MIC

Służy do podłączania, dołączonego do zestawu, mikrofonu do kalibracji dźwięku. link

Port USB

Służy do podłączania urządzeń magazynujących USB (takich jak urządzenia pamięci przenośnej USB) i kabla USB dołączonego do urządzenia iPod. link

Złącze AUX1 HDMI

Służy do podłączania urządzeń zgodnych z wyjściem HDMI, takich jak kamery wideo i konsole gier. link

Złącze AUX1 INPUT

Służą do podłączania urządzeń wyposażonych w wyjścia analogowe, takich jak kamery wideo i konsole gier. link

powrót do góry