Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONE3

Naciśnij ZONE SELECT, aby przełączyć na “ZONE2” lub “ZONE3”.
Naciśnij przycisk POWER  Power Button , aby włączyć zasilanie strefy ZONE2 lub ZONE3.

Na wyświetlaczu zaświeci się wielostrefowy wskaźnik zasilania.

Zasilanie w ZONE2 lub ZONE3 może być włączone lub wyłączone przez naciśnięcie ZONE2 ON/OFF lub ZONE3 ON/OFF na urządzeniu głównym.

Naciśnij przycisk wyboru źródła, aby wybrać źródło sygnału do odtwarzania.

Sygnał audio wybranego źródła wyprowadzany jest do ZONE2 lub ZONE3.

Aby wykonać operację za pomocą urządzenia głównego, naciśnij przycisk ZONE SELECT. Każde naciśnięcie przycisku ZONE SELECT powoduje zmianę źródła sygnału.

Ustawienie poziomu głośności

Dla ustawienia poziomu głośności, posłuż się przyciskami VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse .

Fabrycznie, parametr “Ograniczenie głośności” ustawiony jest na “70 (–10 dB)”. link

W celu ustawienia poziomu głośności dźwięku obróć pokrętło VOLUME po naciśnięciu przycisku ZONE SELECT.

Czasowe wyciszenie dźwięku (Wyciszanie)

Naciśnij przycisk MUTE  Silent .

Poziom dźwięku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego w menu przez parametr “Poziom wyciszenia” w menu. link

Chcąc skasować, ponownie naciśnij MUTE  Silent . Wyciszenie można również skasować poprzez zmianę poziomu głośności.

powrót do góry