Panel przedni

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania (czuwanie) w strefie MAIN ZONE (w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie). link

Kontrolka zasilania

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Wył.: Włączone

Kolor czerwony: Normalny tryb czuwania

Pomarańczowy:

Kiedy “HDMI Pass Through” jest ustawione na “Włącz” link

Kiedy “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” link

Kiedy “Sterowanie IP” jest ustawione na “Zawsze wł.” link

Pokrętło INPUT SELECTOR

Służą do wyboru źródła sygnału. link

Ekran główny

Służy do wyświetlania rozmaitych informacji. link

Czujnik zdalnego sterowania

Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Pokrętło VOLUME

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Drzwiczki

W przypadku korzystania z przycisków lub złączy za drzwiczkami, naciśnij przycisk drzwiczek, aby je otworzyć. Zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas zamykania drzwiczek.

powrót do góry