Wyświetlacz

Ekran główny

Wyświetla nazwę źródła sygnału, tryb dźwiękowy, wartości ustawień oraz inne informacje.

Wyświetlacz standardowy

Iluminacja świetlna

Wokół urządzenia świeci się niebieskie światło, gdy włączone jest jego zasilanie. Można zmienić ustawienia, aby światło się nie włączało. link

Wskaźnik głośności

Wskaźnik źródła sygnału

Zostanie wyświetlona nazwa aktualnie wybranego źródła wejściowego.

Jeśli nazwa źródła wejściowego została zmieniona za pomocą opcji menu Zmiana nazwy źródłalink, zostanie wyświetlona nazwa źródła wejściowego po zmianie.

Wyświetlacz tunera

Świecą się wskazując tryb odbioru, gdy jako źródło sygnału wybrany został “Tuner”.

Zaświeci się, gdy stacja radiowa zostanie dostrojona prawidłowo.

W trybie FM zaświeci się, gdy odbierana jest stereofoniczna stacja radiowa.

Wskaźnik wyłącznika czasowego

Świeci się, gdy ustawiona jest funkcja wyłącznika czasowego. link

Wyświetlacz zasilania stref ZONE2/ZONE3

Świeci się, gdy w strefie ZONE2 (oddzielne pomieszczenie) włączone jest zasilanie. link

Zaświeci się, gdy w strefie ZONE3 (oddzielne pomieszczenie) włączone jest zasilanie. link

Subekran

Wskaźniki sygnału wejściowego

Odpowiedni wskaźnik świeci zgodnie z aktywnym sygnałem wejściowym. link

Wskaźniki dekodera

Świecą, gdy na wejściach obecne są sygnały Dolby lub DTS albo gdy pracuje dekoder Dolby lub DTS.

Wskaźnik Audyssey®

Świeci się, gdy “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume”, “Audyssey DSX®” lub “Audyssey LFCTM” zostały ustawione. link - link

Wskaźniki trybu pracy tunera

Świecą się wskazując tryb odbioru, gdy jako źródło sygnału wybrany został “Tuner”.

TUNED: Zaświeci się, gdy stacja radiowa zostanie dostrojona prawidłowo.

STEREO: Zaświeci się, gdy odbierana jest stacja radiowa stereo FM.

RDS : Zaświeci się, gdy odbierana jest stacja radiowa RDS.

Wskaźnik wyjścia monitora

Świeci się odpowiednio do ustawień wyjściowych monitora HDMI. W przypadku ustawienia na “Auto(dualne)”, wskaźniki będą świeciły się zgodnie ze stanem połączeń.

Wskaźnik MULTI ZONE

Świeci się, gdy w strefie ZONE2 lub ZONE3 (oddzielne pomieszczenie) włączone jest zasilanie. link

Wskaźnik wyłącznika czasowego

Świeci się, gdy ustawiona jest funkcja wyłącznika czasowego. link

Wskaźnik MUTE

Migota, gdy dźwięk jest wyciszony. link, link

Wskaźnik głośności

Wyświetlacz informacyjny

Wyświetla nazwę źródła sygnału, tryb dźwiękowy, wartości ustawień oraz inne informacje.

Wskaźnik głośnika głównego

Świeci się odpowiednio, gdy przez głośniki główne A oraz B wyprowadzany jest sygnał audio.

Wskaźniki kanału sygnału wejściowego/wyjściowego

Kanał dla sygnałów wejściowych/wyjściowych jest wyświetlany zgodnie z ustawieniem skonfigurowanym dla opcji “Wskaźniki kanału”. link

Gdy opcja “Wskaźniki kanałów” jest ustawiona na “Wyjście” (ustawienie domyślne)
Wskaźniki świecą, gdy przez głośniki wyprowadzany jest sygnał audio.

Gdy opcja “Wskaźniki kanałów” jest ustawiona na “Wejście”
Wskaźniki świecą się odpowiednio w kanałach, w których jest sygnał wejściowy.

Podczas odtwarzania źródeł dźwięku HD Audio, wskaźnik Disp_EXT świeci, gdy jest doprowadzany sygnał z kanału rozszerzeń (kanał inny niż przedni, środkowy, surround, tylny surround, przedni wysoki, przedni szeroki lub LFE).

powrót do góry