Ustawianie trybu pracy (Tryb przeglądania iPod)

W tym trybie podczas odtwarzania muzyki na iPodzie, na ekranie telewizora wyświetlane są różne listy i ekrany.

Ten rozdział opisuje kroki niezbędne do odtwarzania utworów na iPodzie w trybie “Na ekranie”.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “iPod/USB”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Wybierz “Tryb przeglądania iPod”, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetlony zostanie ekran Tryb przeglądania iPod.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “Na ekranie”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Poniżej wymienione są czynności dostępne w trybach “Na ekranie” i “Z iPod”.

Tryb przeglądania iPod

Z iPod

Na ekranie

Odtwarzane pliki

Pliki muzyczne

check_mark

check_mark

Pliki video

Aktywneprzyciski

Pilot zdalnego sterowania (To urządzenie)

check_mark

check_mark

iPod

check_mark

∗Odtwarzany będzie tylko dźwięk.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse   White-Arrow-Right wybierz plik do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right

Odtwarzanie

Pause

Pauza

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

Rewind Forward

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

ENTER

Powrót Odtwarzanie / Pauza

(Naciśnij i przytrzymaj) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

HOME

Przejdź do ekranu początkowego

Działanie przycisków obsługi może się różnić.

Każde naciśnięcie przycisku STATUS na urządzeniu podczas odtwarzania, w przypadku gdy opcja “Tryb przeglądania iPod” jest ustawiona na “Na ekranie”, powoduje przełączenie między wyświetlaniem nazwy utworu, nazwy wykonawcy, nazwy albumu itp.

Na ekranie wyświetlane są jedynie znaki alfabetu angielskiego oraz pewne symbole. Wszelkie znaki, które nie mogą być wyświetlone są zastępowane “.” (kropka).

Czynności dostępne poprzez menu opcji

Można wykonywać operacje, gdy “Tryb przeg.iPod” jest ustawiony na “Na ekranie”. link

powrót do góry