Słuchanie transmisji FM/AM

Podłącz antenę. (Podłączenie anteny FM/AMlink)
Naciśnij przycisk TUNER, aby wybrać “Tuner” jako źródło dźwięku.

Bracket Open Ekran TV Bracket Close

Bracket Open Wyświetlacz amplitunera Bracket Close

Naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “FM/AM”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetli to ekran wprowadzania pasma fal radiowych.

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “FM” lub “AM”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

FM:

W trakcie słuchania rozgłośni FM.

AM:

W trakcie słuchania rozgłośni AM.

Przyciskiem TUNE + lub TUNE - wybierz żądaną stację.

Urządzenie przeszukuje częstotliwości do momentu odnalezienia stacji radiowej. Po odnalezieniu stacji radiowej urządzenie przerywa przeszukiwanie i dostraja się do stacji.

Audycje FM można odbierać w trybie “Auto”, w którym dostępne stacje wyszukiwane są automatycznie lub w trybie “Ręczne”, który pozwala zmienić częstotliwość za pomocą przycisków. Ustawieniem standardowym jest “Auto”. Można również użyć opcji “Strojenie bezpośrednie”, aby wprowadzić częstotliwość stacji ręcznie.

W trybie “Auto” nie można dostroić urządzenia do stacji o słabym poziomie sygnału.
W takim wypadku należy użyć trybu “Ręczne” lub “Strojenie bezpośrednie”.

Przyciski obsługi

Funkcja

TUNE +, –

Służy do wybierania stacji radiowej (góra/dół)

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

0 – 9

Wybór obecnego kanału/Bezpośrednie dostrajanie częstotliwości

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry