Ansluta och spela upp från en digital enhet (koaxial/optisk)

Tryck på OPT/COAX för att byta ingångskälla mellan “Coaxial” och “Optical”.

Den digitala ljudsignal som används visas på följande sätt på skärmen.

“Coaxial

eller

“Optical

PCM xxxx kHz”

PCM xxxx kHz”

(xxxx anger samplingsfrekvensen.)

Om samplingsfrekvensen inte kan detekteras visas “Lås upp signal”.

“Stöds ej” visas när ljudsignaler som inte stöds av den här enheten används.

Filer som kan spelas upp

OBSERVERA

Använd inte andra signaler än PCM-signaler som t.ex. Dolby Digital och DTS. Det kan orsaka störningar och skada högtalarna.

Om samplingsfrekvensen ändras, t.ex. från läge A till B i en CS-sändning, kan ljuddämpningsfunktionen aktiveras under 1 – 2 sekunder och ljudet avbrytas.

Tillbaka upp