Ansluta och spela upp från en dator (USB-DAC)

Du får en högkvalitativ ljuduppspelning från enhetens inbyggda D/A-konverterare genom att överföra musikfiler till den här enheten från en USB-ansluten dator.

Innan du ansluter den här enheten till en dator via USB ska drivrutinerna installeras på datorn.

Ingen drivrutin behöver installeras för Mac OS.

Alla vanligt förekommande uppspelningsprogram som kan köpas i handeln eller laddas ned från Internet kan användas för att spela upp filer på datorn.

Dator (rekommenderat system)

Operativsystem

Windows® Vista, Windows 7 eller Windows 8

Mac OS X 10.6.3 eller senare

USB

USB 2.0: USB High speed/USB Audio Class ver. 2.0

Windows OS

Installera de dedikerade drivrutinerna länk

Mac OS

Ljudenhetsinställningar länk

Installera de dedikerade drivrutinerna (Enbart Windows OS)

Koppla loss USB-kabeln mellan datorn och enheten.

Drivrutinen installeras inte på rätt sätt om datorn är ansluten till enheten med en USB-kabel.

Om enheten och datorn är anslutna med en USB-kabel och datorn redan har startats när installationen ska påbörjas måste du koppla loss USB-kabeln och starta om datorn.

Ladda ned den särskilda drivrutinen till din dator från avsnittet “Download” på sidan NA8005 på Marantz webbplats.
Packa upp den nedladdade filen och välj 32- eller 64-bitars exe-fil beroende på aktuellt Windows-system. Dubbelklicka sedan på filen.
Installera drivrutinen.
Välj språket som ska användas under installationen.
Klicka på “OK”.
Guidens meny visas. Klicka på “Next”.
Läs igenom avtalstexten och klicka på “I accept the terms in the license agreement”.
Klicka på “Next”.
Klicka på “Install” i installationsguidens dialogruta.

Installationen startar. Utför inte någon funktion på datorn förrän installationen är klar.

Välj “Lita alltid på programvara från DandM Holdings Inc.” i Windows säkerhetsdialogruta.
Klicka på “Installera”.
Klicka på “Finish” när installationen är klar.
Stäng av strömmen till enheten och anslut enheten och datorn med en USB-kabel (säljs separat).

Anslutningsinstruktioner finns i avsnittet “Ansluta en dator (PC eller Mac)” länk.

Tryck på POWER Power Button .

När enheten startas kommer datorn automatiskt att hitta den här enheten och ansluta till den.

Tryck på ingångsväljaren (USB-DAC) för att välja ingångskällan “USB-DAC”.
Kontrollera den installerade drivrutinen.
Klicka på “Start”-knappen och sedan på “Kontrollpanelen” på datorn.

Kontrollpanelens meny visas.

Klicka på “Ljud”-ikonen.

Menyskärmen för ljud öppnas.

Kontrollera att det finns en bock vid “Standardenhet” under i “digital audio interface” på fliken “Uppspelning”.

Klicka på “Marantz USB Audio” och “Standard” om någon annan enhet har markerats med bock.

Kontrollera ljudutgången.

Sänder ut en TEST-signal från datorn och kontrollerar ljudutmatningen från USB-DAC-funktionen.

Välj “digital audio interface” och klicka på “Egenskaper”.

Egenskapsfönstret för digitala ljudgränssnitt öppnas.

Klicka på fliken “Avancerat”.
Välj samplingshastigheten och överföringshastigheten som ska användas för D/A-konverteraren.

Vi rekommenderar att välja “Kanal 2, 24 bitar, 192000 Hz (Studiokvalitet)”.

Klicka på “Verkställ”.
Klicka på “Testa”.

Kontrollera att ljudet från den här enheten skickas ut från datorn.

OBSERVERA

Den särskilda drivrutinen måste installeras på datorn innan den här enheten ansluts till datorn. Det kan bli funktionsfel om du ansluter enheten till datorn innan den särskilda drivrutinen har installerats.

Funktionen kan misslyckas för vissa typer av maskinvara och programvaruinställningar på datorn.

Ljudenhetinställningar (Enbart Mac OS X)

Flytta markören till “Gå” på datorskärmen och klicka sedan på “Verktygsprogram”.

Verktygslistan visas.

Dubbelklicka på “Ljud-/MIDI-inställningar”.

Menyskärmen för “Ljudenheter” öppnas.

Kontrollera att “Use this device for sound output” har markerats för “NA8005”.

Om en annan enhet är vald, ska du markera och “alternativklicka” på “NA8005” och sedan välja “Använd den här enheten för ljud ut”.

Välj “NA8005”-formatet.

Vanligtvis rekommenderas att välja formatet “192000.0 Hz” och “2knl-24bitar heltal”.

Klicka på “Avsluta Ljud-/MIDI-inställningar”.

Avspelning

Installera lämpligt uppspelningsprogram i förväg på datorn.

Använd USB-DAC-porten på enhetens baksida när du ansluter enheten till en dator. länk

Tryck på USB-DAC för att byta ingångskälla till “USB-DAC”.

Starta uppspelningen i datorns uppspelningsprogram.

Den digitala ljudsignal som används visas på följande sätt på skärmen.

“USB-DAC:

eller

“USB-DAC:

PCM xxxx kHz”

DSD xxxx MHz”

(xxxx anger samplingsfrekvensen.)

Om samplingsfrekvensen inte kan detekteras visas “Lås upp signal”.

“Stöds ej” visas när ljudsignaler som inte stöds av den här enheten används.

Filer som kan spelas upp

OBSERVERA

Det går att använda funktioner som t.ex. uppspelning och paus från datorn. I det här läget kan du inte använda knapparna på enheten eller fjärrkontrollen.

Du kan även reglera volymen och equalizern på datorn. Lyssna på musiken med rätt volym.

När den här enheten fungerar som en D/A-konverterare hörs inget ljud från datorns högtalare.

Om du kopplar loss datorn från enheten medan du spelar upp musik via ett program på datorn kan programmet låsa sig. Stäng alltid ned uppspelningsprogrammet innan du kopplar loss datorn.

Om ett fel inträffar på datorn ska du koppla ur USB-kabeln och starta om datorn.

Samplingsfrekvensen i musikuppspelningsprogrammet och den här enheten kan vara olika.

Använd en kabel som är högst 3 m när du ansluter datorn.

Tillbaka upp