Inställningar för varje enhet

Du måste ställa in DMC och DMS för fjärrspelning. Gör följande inställningar. Se även bruksanvisningen för varje apparat för mer information.

Inställningar på dator och NAS

Gör inställningar på dator och NAS för att utbyta data med DMR-enheter.

Information om inställningarna finns i Använda inställningar för mediadelninglänk.

Inställningar på mobiltelefoner

Du måste installera en applikation för DLNA-uppspelning av musik på din mobiltelefon för att utföra funktionerna på DMS och den här enheten (DMR) med din mobiltelefon. Applikationen som gäller för detta varierar efter mobiltelefon.

En del mobiltelefoner stödjer DLNA-uppspelning av musik i sina fabriksinställningar. Läs bruksanvisningen för din mobiltelefonen.

Inställningar på bärbar audiospelare

Gör inställningar för att tillåte den här enheten (DMR) att spela upp musikfiler lagrade på din bärbara audiospelare. Läs mer om inställningarna i bruksanvisningen för din bärbara audiospelare.

Inställningar på denna enhet

Anslut den här enheten till DLNA-nätverket. Du behöver inte göra ytterligare inställningar.

Information om nätverksanslutning finns i medföljande Snabbstartsguiden, Ansluta till ett hemmanätverk (LAN)länk och Nätverklänk.

Fjärrspelningsfunktion

Funktionerna är olika för varje enhet, men proceduren för att förbereda för fjärrspelning är likadan på alla. Förberedelseproceduren visas nedan.

Sätt på apparaten.

Se till att enheten är ansluten till nätverket.

Visa skärmen för uppspelning av musikfiler på DMC.

För datorer: öppna Windows Media Player 12, etc.

För mobiltelefoner: byt till uppspelningsläge för musikfiler.

Välj namnet för enheten för objektet som ställer in uppspelningsenheten till uppspelningsskärmen.

Förinställt eget namn på den här enheten är “Marantz NA8005”.

Börja spela upp en musikfil på DMC.

Funktionen på den här enheten byts automatiskt till Musikserver och markeringen för fjärrspelning visas på displayen. Fjärrspelningen startar.

OBSERVERA

Under fjärrspelning kan du inte utföra uppspelningsfunktioner med den här enheten. Använd DMC-enheten för de här funktionerna.

Avsluta fjärrspelning

Tryck på White-Arrow-Left .

Fjärruppspelningsläget avslutas.

Tillbaka upp