Radera stationer eller filer från favoritlistan

Tryck på FAVORITES CALL.

Favoritlistan visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja stationen eller filen du vill ta bort och tryck på CLEAR.

När frågan “Ta bort?” visas trycker du på ENTER.

“Borttagen” visas och raderingen har sparats.

För att avbryta funktionen

Tryck på White-Arrow-Left .

Tillbaka upp