Spela upp från en iPod

Tryck på iPod/USB för att byta ingångskälla till “iPod/USB”.
Anslut iPoden till USB-porten. länk

“From iPod” visas på den här enheten.

Använd iPod:en och visa informationen direkt på iPod-skärmen när du spelar musik.

Visningslägen för iPod inkluderar “From iPod” och “On-Display”. “From iPod”, standard, där du visar iPod-information direkt på iPod-skärmen medan du använder funktionerna, är inställt som standard.

OBSERVERA

Marantz påtar sig inte något som helst ansvar för förlust av iPod-data.

Det kan, beroende på typen av iPod eller programvaruversionen, hända att vissa funktioner inte fungerar.

Tillbaka upp