Ladda en iPod

Du kan ladda en iPod eller iPhone om du byter ingångskälla till “iPod/USB” och din iPod eller iPhone är ansluten till USB-porten.

Om enheten går in i standby-läge medan din iPod/iPhone laddas slår enheten om till laddning i standby-läge och din iPod/iPhone fortsätter att laddas. Strömindikatorn blir orange vid laddning i standby-läge.
När laddningen är klar aktiveras normalt standby-läge på enheten och strömindikatorn blir röd.

Tillbaka upp