Om mappar och filer

Musikfiler som är inspelade på en USB-minnesenhet är indelade i stora segment (mappar) och små segment (filer). Filer sparas i mappar, och mappar kan placeras och sparas i en hierarki. Enheten kan identifiera upp till 8 nivåer med mappar.

Tillbaka upp