Uppspelningsordning för filer

Om det finns flera mappar med musikfiler visas filerna i samma ordning som mapparna. Filerna i varje mapp spelas också upp i namnordning.

Vid uppspelning av filer som har spelats in på USB spelas filerna i den första mappen på den första mappnivån upp först, därefter mapparna på den andra mappnivån i mappen, den tredje mappnivån osv. Därefter spelas filerna i den första mappnivån i nästa mapp upp.

Uppspelningsordningen som visas på datorn kan vara en annan än den verkliga uppspelningsordningen.

Tillbaka upp