Hantera media

Ta inte ut en USB-minnesenhet och stäng inte av enheten medan en USB-minnesenhet spelas upp. Det kan medföra funktionsfel eller förlust av data på USB-minnesenheten.

Försök inte att ta isär eller modifiera en USB-minnesenhet.

USB-minnesenheten och filerna kan skadas av statisk elektricitet. Rör inte metallkontakterna på USB-minnesenheten med fingrarna.

Använd inte en böjd USB-minnesenhet.

Efter användning ska du vara noga med att ta ur USB-minnesenheter och förvara dem i deras fodral för att skydda dem från damm, repor och deformation.

Lägg inte skivorna på följande platser:

Platser som utsätts för direkt solljus under längre tid
Fuktiga eller dammiga platser
Platser som utsätts för värme från värmeelement eller liknande.

Tillbaka upp