Ändra inställningarna

Ställ in funktionerna nedan till inställningarna du vill spara.

Följande inställningar från sanwacirnumw_1 till sanwacirnumw_9 kan memoreras för MAIN ZONE, och inställningarna sanwacirnumw_1 och sanwacirnumw_2 kan memoreras för ZONE2 och ZONE3.

Håll SMART SELECT nedtryckt medan en radiostation tas emot spelas upp med någon av följande källor, och den aktuella radiostationen eller spåret minneslagras.

Tuner/Internet-radiostation

Tryck på MAIN, Z2 eller Z3 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Knappen för att välja zon tänds.

Håll den SMART SELECT du vill använda intryckt tills “Smart Flower Mark Memory”, “Z2 Smart Flower Mark Memory” eller “Z3 Smart Flower Mark Memory” visas på skärmen.

De aktuella inställningarna kommer att sparas.

Flower Mark är numret som visas för knappen SMART SELECT du tryckte på.

Ändra smart val-namn

Smart val-namnet för MAIN ZONE som visas på TV-skärmen eller denna enhets display kan ändras till ett annat namn.

För namnändringsmetoden, se “Smart Select-namn”länk.

Tillbaka upp