Justera bildens kvalitet för din uppspelningsmiljö (Bildläge)

Ändra ingångskälla:
CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX1 /
AUX2 / Media Player / CD∗ / TV Audio∗

Du kan ställa in bildläget när en HDMI-, komponentvideo- eller videoanslutning tilldelas.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Bildläge” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Bildläge” visas.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja bildläget.

Av
(Standard):

Ingen justering av bildkvaliteten görs med denna enhet.

Standard:

Standardläget passar de flesta vardagsrumsmiljöer.

Film:

Ett läge som passar för filmuppspelning i ett mörkt rum så som en biosalong.

Tydlig:

Ett läge som gör grafiken i spel o.dyl. starkare och klarare.

Strömning:

Ett läge som passar för videokällor med låg överföringshastighet.

ISF Day:

Ett läge som passar för filmuppspelning i ett ljust rum under dagen.

ISF Night:

Ett läge som passar för filmuppspelning i ett mörkt rum på natten.

Anpassad:

Justerar bildkvaliteten manuellt.

Tryck på ENTER.

“Bildläge”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp