Ändra finjusteringsläget (Finjusteringsläge)

Du kan byta inställningsläget för att söka efter FM/AM-radiokanaler. Om du inte kan ställa in stationer med läget “Auto” kan du ändra läget till “Manuell” och ställa in stationerna manuellt.

Tryck på OPTION när ingångskällan är “Tuner”.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Finjusteringsläge” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja finjusteringsläget, och tryck sedan på ENTER.

Auto

Sök automatiskt efter en station som går att ta emot och ställ in den.

Manuell:

Ändra frekvensen manuellt ett steg varje gång då knappen trycks in.

Tillbaka upp