RDS-sökning

RDS är en sändningstjänst som gör att en station kan sända tilläggsinformation ihop med den vanliga radioprogramsignalen.

Använd denna funktion för att automatiskt ställa in FM stationer som erbjuder RDS-tjänsten.

Observera att RDS-funktionen endast fungerar då RDS-kompatibla stationer tas emot.

Tryck på OPTION när ingångskällan är “Tuner”.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “RDS-sökning” och tryck därefter på ENTER.
Tryck på ENTER.

Sökningen efter RDS-stationer börjar automatiskt.

Om du använder White-Arrow-Left   White-Arrow-Right p inom 5 sekunder efter att stationens namn visats på displayen kan du söka efter en annan station.

Tillbaka upp