Ställa in stationer genom att ange frekvenser (Direktsökning)

Du kan ange mottagarfrekvensen direkt för inställning.

Tryck på OPTION när ingångskällan är “Tuner”.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Direktsökning” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen där du kan ange frekvenser visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse eller 0 – 9 för att välja siffra och tryck sedan på White-Arrow-Right .

Om White-Arrow-Left trycks, annulleras omedelbart den föregående inmatningen.

Upprepa steg 3 och ange frekvensen till radiostationen som du vill lyssna på.
När inställningen är klar, tryck på ENTER.

Den förvalda frekvensen ställs in.

Tillbaka upp