Inget ljud hörs

Det hörs inget ljud i högtalarna.

Kontrollera anslutningarna till alla enheter. länk

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningarna. länk

Kontrollera anslutningarna till PRE OUT-anslutningarna. länk

Kontrollera om strömmen till ljudenheten är påslagen. länk

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. länk

Justera volymen. länk

Avaktivera ljuddämpningen. länk

Kontrollera inställningen för den digitala ljudingången. länk

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. På vissa enheter är den digitala ljudutgången avstängd som standardinställning.

Om hörlurar är anslutna i PHONES-uttaget på huvudenheten spelas inget ljud upp från högtalaranslutningarna eller PRE OUT-anslutningen.

Inget ljud hörs vid DVI-D-anslutning.

Det hörs inget ljud när den här enheten är ansluten till en annan enhet med DVI-D-anslutning. Gör en separat ljudanslutning.

Ingen ljud hörs från en TV som är ansluten via HDMI.

Ljudsignaler som ansluts till enhetens 7.1CH IN-anslutningar kan inte matas ut till TV:n.

Tillbaka upp