Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan ibland avbrytas under uppspelning från Internet-radio eller en USB-minnesenhet.

Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.

Hastigheten för nätverkskommunikation kan vara låg eller radiostationen kan vara upptagen.

Ljudstörningar hörs i enheten när du ringer med din iPhone.

Avståndet mellan den här enheten och iPhone ska vara minst 20 cm när du ringer.

Ljudstörningar förekommer ofta i FM/AM-sändningar.

Ändra riktning eller plats för antennen. länk

Avlägsna AM-ramantennen från enheten.

Använd en utomhusantenn. länk

Avskilj antennen från andra anslutningskablar. länk

Ljudet är förvrängt.

Sänk volymen. länk

Ljudet avbryts när jag använder Wi-Fi-anslutning.

Det frekvensband som används av trådlöst LAN används även av mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner, sladdlösa spelkontroller och andra trådlösa LAN-enheter. Om sådana enheter används samtidigt med den här enheten kan det göra att ljud avbryts på grund av elektroniska störningar. Problemet med ljud som avbryts kan förbättras på följande sätt. länk
– Installera enheter som orsakar störningar på avstånd från den här enheten.
– Stäng av strömmen till enheter som orsakar störningar.
– Ändra inställningarna för routerkanalen som den här enheten är ansluten till. (Information om hur kanalen ändras finns i bruksanvisningen till den trådlösa routern.)
– Ändra till en trådansluten LAN-anslutning.

Särskilt när du spelar upp stora musikfiler, beroende på ditt trådlösa nätverk och miljön, kan uppspelningsljudet avbrytas. I sådant fall bör nätverket kopplas med kabel. länk

Tillbaka upp