Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Strömmen slås inte på.

Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget. länk

Strömmen stängs av automatiskt.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen. länk

“Automatisk standby” är valt. “Automatisk standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera “Automatisk standby” ska “Automatisk standby” i menyn väljas till “Av”. länk

Strömmen till den här enheten stängs inte av när du trycket på strömbrytaren. “ZONE2 On” eller “ZONE3 On” visas på skärmen.

Strömmen i ZONE2 eller ZONE3 är på. För att stänga av strömmen till enheten (standby) trycker du på ZONE2 ON/OFF eller ZONE3 ON/OFF på huvudenheten eller på POWER  Power Button -knappen efter att du tryckt på Z2- eller Z3-knappen på fjärrkontrollen.

Strömmen till den här enheten stängs inte av när du trycket på strömbrytaren. “HEOS On” visas på skärmen.

En HEOS-enhet på samma nätverk spelar upp en ingångskälla från denna enhet. Avbryt uppspelning på HEOS-enheten när denna enhet slås av (sätts på standby). Strömmen för denna enhet kommer att slås av automatiskt efter ca 20 minuter.

Tillbaka upp