Innan du ansluter en förstärkare

Anslut en effektförstärkare (säljs separat) till enhetens PRE OUT-anslutning.

Enheten har UNBALANCED RCA PRE OUT- och BALANCED XLR PRE OUT-anslutningar. Anslut till en lämplig anslutning beroende på vilken effektförstärkare du har. Om din effektförstärkare har båda anslutningstyperna väljer du den ena anslutningen.

Anslut högtalarna till effektförstärkaren.

Mer information om hur du ansluter högtalare finns i effektförstärkarens bruksanvisning.

I det här avsnittet visas hur du gör en 11.1-kanalsanslutning.

Anvisningar för andra högtalaranslutningar finns på sidan länk.

Bracket Open AV7705BALANCED XLR PRE OUT-anslutningens PIN-konfiguration Bracket Close

Pict XLR pin
GND (Jord)
HOT (+)
COLD (–)

PIN-konfigurationen i den här enheten är europeisk.

I USA är sanwacirnumw_2 COLD och sanwacirnumw_3 HOT.

När en enhet med USA-typen av PIN-konfiguration ansluts ska kontakterna sanwacirnumw_2 och sanwacirnumw_3 i den ena änden av den balanserade kabeln bytas ut.

OBSERVERA

HOT och GND eller COLD och GND får inte kortslutas.

Koppla loss nätkabeln till enheten från vägguttaget innan du ansluter högtalarna.

Stäng även av effektförstärkaren och subwoofern.

Exempel på anslutningar till effektförstärkaren Marantz MM8077

Ansluta till UNBALANCED RCA PRE OUT-anslutningen

Ställ in ingångsknappen på MM8077 på “UNBALANCED” när du ansluter via UNBALANCED RCA-anslutningar.

Conne SP Unbalanced A74U

Ansluta till BALANCED XLR PRE OUT-anslutningen

Ställ in ingångsknappen på MM8077 på “BALANCED” när du ansluter via BALANCED XLR-anslutningar.

Conne SP Balanced A74U

Om kabeletiketter (medföljer) som används för identifiering av högtalarkanaler

Fäst den kabeletikett som motsvarar högtalaren på dess högtalarkabel.

Detta underlättar när högtalarna ska anslutas till effektförstärkaren.

Kanal

Färg

FRONT L

Vit

FRONT R

Röd

CENTER

Grön

SURROUND L

Ljusblå

SURROUND R

Blue

SURROUND BACK L

Beige

SURROUND BACK R

Brun

FRONT HEIGHT L

Ljusgul

FRONT HEIGHT R

Gul

TOP FRONT L

Ljusgul

TOP FRONT R

Gul

TOP MIDDLE L

Ljusgul

TOP MIDDLE R

Gul

TOP REAR L

Ljusgul

TOP REAR R

Gul

SURROUND HEIGHT L

Ljusgul

SURROUND HEIGHT R

Gul

REAR HEIGHT L

Ljusgul

REAR HEIGHT R

Gul

FRONT DOLBY L

Ljusgul

FRONT DOLBY R

Gul

SURROUND DOLBY L

Ljusgul

SURROUND DOLBY R

Gul

BACK DOLBY L

Ljusgul

BACK DOLBY R

Gul

TOP SURROUND

Svart

SUBWOOFER 1

Svart

SUBWOOFER 2

Svart

Följ tabellen och fäst en etikett till varje högtalarkabel.

Bracket Open Så här fäster du etiketten på högtalarkabeln Bracket Close

Pict SP CableLabel AV7702II

Tillbaka upp