Ansluta 11.1-kanalhögtalare

Det här systemet, som baserats på ett 5.1-kanaligt system, kan spela upp till 11.1-kanaler samtidigt.

Upp till 11.2-kanaligt kan anslutas, antingen via UNBALANCED RCA-anslutningar eller BALANCED XLR-anslutningar.

Det här exemplet visar hur du ansluter via UNBALANCED RCA-anslutningar.

Exempelanslutning vid användning av två uppsättningar takhögtalare

Pict SP Layout 11.1 TR TF

Ställ “Höjd” - “Höjdhögt.” på “4kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Conne SP 11.1 TR TF A74U

Du kan ändra kombinationen av HEIGHT1- och HEIGHT2-kanalen i inställningarna. länk

Exempelanslutning vid användning av två uppsättningar höjdhögtalare

Pict SP Layout 11.1 RH FH

Ställ “Höjd” - “Höjdhögt.” på “4kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Conne SP 11.1 RH FH A74U

Du kan ändra kombinationen av HEIGHT1- och HEIGHT2-kanalen i inställningarna. länk

Exempelanslutning vid användning av två uppsättningar Dolby Atmos Enabled-högtalare

Pict SP Layout 11.1 SD FD

Ställ “Höjd” - “Dolby-högt.” på “4kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Conne SP 11.1 SD FD A74U

Du kan ändra kombinationen av HEIGHT1- och HEIGHT2-kanalen i inställningarna. länk

Exempelanslutning för Auro-3D 10.1-kanaligt system

Högtalarkonfigurationen är optimerad för uppspelning av Auro-3D.

Pict SP Layout 10.1 Auro3D

Ställ “Höjd” - “Höjdhögt.” på “5kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk
Därefter ställer du “Höjd” - “Layout” på “Främre höjd & surr. höjd”. länk

Conne SP 10.1 Auro A74U

Du kan ändra kombinationen av HEIGHT1- och HEIGHT2-kanalen i inställningarna. länk

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Kanalutgångar för högtalaranslutningarna HEIGHT1, HEIGHT2 RCA och HEIGHT1, HEIGHT2 XLR-anslutningar kan ändras till följande mönster i enlighet med det högtalarsystem som används.
Ange detta via “Först.tilldelning” i menyn. länk

Den kombination av höjdhögtalare som ska användas

Anslutna anslutningar

Antal höjd-/takhögtalare

Antal Dolby-högtalare

Kombinationsmönster

HEIGHT1 RCA och HEIGHT1 XLR

HEIGHT2 RCA och HEIGHT2 XLR

Ingen

Ingen

-

-

-

2 högtalare

Ingen

Främre höjd

Främre höjd

-

Främre topp

Främre topp

-

Mittersta topp

Mittersta topp

-

Bakre topp

Bakre topp

-

Bakre höjd

Bakre höjd

-

4 högtalare

Ingen

Främre höjd & mittersta topp

Främre höjd

Mittersta topp

Främre höjd & bakre topp

Främre höjd

Bakre topp

Främre höjd & bakre höjd Flower Mark

Främre höjd

Bakre höjd

Främre höjd & surr. höjd

Främre höjd

Surr. höjd

Främre topp & bakre topp

Främre topp

Bakre topp

Främre topp & bakre höjd

Främre topp

Bakre höjd

Mittersta topp & bakre höjd

Mittersta topp

Bakre höjd

Ingen

2 högtalare

Främre Dolby

Främre Dolby

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

Bakre Dolby

Bakre Dolby

-

2 högtalare

2 högtalare

Främre Dolby & bakre topp

Främre Dolby

Bakre topp

Främre Dolby & bakre höjd

Främre Dolby

Bakre höjd

Främre höjd & surr. Dolby

Främre höjd

Surround Dolby

Främre höjd & bakre Dolby

Främre topp

Bakre Dolby

Främre topp & surr. Dolby

Främre höjd

Surround Dolby

Främre topp & bakre Dolby

Främre topp

Bakre Dolby

Ingen

4 högtalare

Front Dolby & surr. Dolby

Främre Dolby

Surround Dolby

Front Dolby & bakre Dolby

Främre Dolby

Bakre Dolby

Den kombination av höjdhögtalare som ska användas

Anslutna anslutningar

Antal höjd-/
takhögtalare

Antal Dolby
-högtalare

Kombinationsmönster

HEIGHT1 RCA
och HEIGHT1 XLR

HEIGHT2 RCA

SUBWOOFER 2 PRE OUT

4 högtalare

Ingen

Främre höjd & surr. höjd

Främre höjd

Surround höjd

Subwoofer 2

Främre höjd & bakre höjd Flower Mark

Främre höjd

Bakre höjd

Subwoofer 2

5 högtalare

Ingen

Främre höjd & surr. höjd & Surround topp

Främre höjd

Surround höjd

Surround topp

Främre topp & bakre höjd & Surround topp Flower Mark

Främre höjd

Bakre höjd

Surround topp

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Tillbaka upp