Ansluta 7.1-kanalhögtalare

Upp till 11.2-kanaligt kan anslutas, antingen via UNBALANCED RCA-anslutningar eller BALANCED XLR-anslutningar.

Det här exemplet visar hur du ansluter via UNBALANCED RCA-anslutningar.

Exempelanslutningar vid användning av bakre surroundhögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med bakre surroundhögtalare.

Pict SP Layout 7.1 SB

Ställ “Golv” - “Layout” på “5kanaler & SB” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Conne SP 7.1 SB A74U

Om du använder en enda bakre surroundhögtalare ansluter du den till SURROUND BACK L-uttaget.

Exempelanslutningar vid användning av takhögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med takhögtalare.

Pict SP Layout 7.1 TM

Ställ “Golv” - “Layout” på “5kanaler” och “Höjdhögt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

De övre front eller övre bakhögtalarna kan anslutas istället för övre mitthögtalaren. I detta fall anger du att takhögtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

Conne SP 7.1 TM A74U

Exempelanslutningar vid användning av höjdhögtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med främre höjdhögtalare.

Pict SP Layout 7.1 FH

Ställ “Golv” - “Layout” på “5kanaler” och “Höjdhögt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Bakre höjdhögtalare kan anslutas istället för främre höjdhögtalare. I detta fall anger du att höjdhögtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

Conne SP 7.1 FH A74U

Exempelanslutningar vid användning av Dolby Atmos Enabled-högtalare

Det här 7.1-kanaliga surroundsystemet är likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med Dolby fronthögtalare.

Pict SP Layout 7.1 FD

Ställ “Golv” - “Layout” på “5kanaler” och “Dolby-högt.” på “2kanaler” i menyn när en anslutning med den här konfigurationen används. länk

Dolby surroundhögtalare kan anslutas istället för Dolby fronthögtalare. I detta fall anger du att Dolby Atmos Enabled-högtalarna ska anslutas under “Höjd” - “Layout” i menyn. länk

Conne SP 7.1 FD A74U

Tillbaka upp