Automatisk standby

Välj att enheten automatiskt växlar till standby.

MAIN ZONE

Ställer in tiden för att växla till automatisk standby när inga ljud- eller videosignaler sänds till den här enheten.
Innan enheten går in i standby-läget visas “Automatisk standby” på enhetens skärm och på menyskärmen.

Låtnamn

Text

60 min:

Enheten aktiverar standby efter 60 minuter.

30 min:

Enheten aktiverar standby efter 30 minuter.

15 min
(Standard):

Enheten aktiverar standby efter 15 minuter.

Av:

Enheten aktiverar inte standby automatiskt.

ZONE2 / ZONE3

Om inget händer under den tid som ställs in här stängs strömmen automatiskt av även om det finns en ljud- eller bildsignal.

Titel

Text

8 timmar:

Byter standby-läget i ZONE2/ZONE3 efter 8 timmar.

4 timmar:

Byter standby-läget i ZONE2/ZONE3 efter 4 timmar.

2 timmar:

Byter standby-läget i ZONE2/ZONE3 efter 2 timmar.

Av
(Standard):

Sätter inte ZONE2/ZONE3 i standby-läget automatiskt.

Tillbaka upp